You are currently viewing ZJAZD ZWYCZAJNY 2023 – podsumowanie

ZJAZD ZWYCZAJNY 2023 – podsumowanie

W dniach 21-23 kwietnia 2023 w Pałacu w Krotoszycach odbył się Zwyczajny  Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia. 

Pierwszego dnia odbyły się obrady, na których zatwierdzone zostały wszystkie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022 oraz sprawozdania finansowe za rok 2022, jak również udzielono absolutorium Zarządowi.

Następnie odbyły się wybory do nowego Zarządu na kolejną kadencję tj. na lata 2023 – 2027. Do Zarządu zostały wybrane następujące osoby:

Pan Bogusław Solima – Prezes Zarządu

Pan Alfred Marian Sroka – Wiceprezes Zarządu

Pan Jan Ziętek – Wiceprezes Zarządu

Pan Czesław Wojtera – Członek Zarządu

Pan Włodzimierz Ratajczak – Członek Zarządu

Pani Marta Stróżyk – Członek Zarządu, Dyrektor Biura

Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej. Skład Komisji jest następujący:

Pan Tomasz Żółkiewicz

Pan Ryszard Goliński

Pan Piotr Tarapata

Obrady zakończone zostały dyskusją na temat problemów, z jakimi spotykają się przedstawiciele firm działających w branży kamienia naturalnego i wskazaniem sposobów ich rozwiązania. Omówione zostały również plany Stowarzyszenia na najbliższy czas, jak również pojawiły się propozycje na propagowanie kamienia wśród potencjalnych Klientów.

W drugiej części spotkania odbyły się już po raz kolejny rozmowy kwalifikacyjne osób aplikujących na Rzeczoznawców Kamieniarskich Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia. Każdy z kandydatów przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną i został zakwalifikowany do Zespołu Rzeczoznawców. Każda z osób reprezentuje inną specjalizację szczegółową w ogólnie przyjętej branży kamieniarskiej.

W chwili obecnej działa spora grupa Rzeczoznawców Kamieniarskich, która służy swoją wiedzą i pomocą w rozwiązywaniu problemów dotyczących szerokiego zakresu zagadnień związanych z branżą kamienia naturalnego.

Drugiego dnia odbyła się wycieczka.  Uczestnicy Zjazdu wybrali się w pierwszej kolejności do Czech i wjechali gondolą na Śnieżkę. Potem zwiedzili podziemną trasę kopalni uranu w Kowarach.

Uczestników wycieczki nie opuszczał dobry humor. Dzień zakończony został wspólną kolacją.