Cele Stowarzyszenia to integracja środowiska kamieniarskiego, reprezentacja branży w stosunku do instytucji państwowych i prywatnych, promocja kamienia.

NASZE DZIAŁANIA TO

Stowarzyszenie wydaje również opinie w kwestiach wykorzystania kamienia w różnego rodzaju inwestycjach, zarówno publicznych, jak i prywatnych obnażając tym samym niedociągnięcia lub błędy w kwestiach zastosowania kamienia.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019