DZIAŁANIA OPINIOTWÓRCZE

Członkowie Stowarzyszenia są zainteresowani szeroką współpracą w zakresie rozwiązywania wszelkich problemów branży producentów wyrobów z kamienia, ich problemów w kontaktach ze wszelkimi Instytucjami Państwa Polskiego oraz rozwojem uczciwego i konkurencyjnego polskiego przemysłu kamieniarskiego na równych dla wszystkich zasadach.

Jako jeden z celów postanowiliśmy wspomagać inwestorów, realizujących takie zadania naszą wiedzą i doświadczeniem. Wśród naszych Członków mamy wielu rzeczoznawców i biegłych z zakresu zastosowania kamienia naturalnego w budownictwie i drogownictwie, zatem możemy służyć wszelką fachową radą i pomocą.

Nasze działania wynikają z misji tworzenia uczciwych, równych i transparentnych warunków dla rozwoju branży kamieniarskiej w Polsce, opartych o własne, polskie zasoby surowca, mające na celu ochronę polskiego rynku i prawa do zrównoważonego i konkurencyjnego, opartego o uczciwe zasady, rozwoju polskiej gospodarki.

Jednym z największych zagrożeń dla uczciwego rozwoju branży jest wprowadzanie do obrotu tanich i zazwyczaj złej jakości wyrobów z Azji, które w wielu przypadkach obniżają jakość realizowanych przez gminy, miasta i Państwo Polskie zadań w zakresie budowy dróg, rewitalizacji przestrzeni publicznych, czy też budowy różnych obiektów użyteczności publicznej.

Jako Stowarzyszenie postawiliśmy sobie również za cel walkę z nieuczciwą konkurencją wspomagając Inwestorów w ich walce z firmami, które w nieuczciwy sposób dokonują zamiany kamienia przyjętego w projekcie na materiały kamienne gorszej jakości oraz realizują zadania bardzo często z nieprzestrzeganiem obowiązujących norm, co do jakości kamienia i sposobu jego montażu. Nieprzestrzeganie norm oraz składanie przy realizacji robót publicznych deklaracji właściwości użytkowych surowca bez wcześniejszego dokonania takich badań w akredytowanych przez Unię Europejską laboratoriach jest według naszego rozpoznania nagminne i jest działaniem na szkodę potencjalnego Inwestora.

Innym ważnym tematem dla branży kamienia jest stosowanie przez firmy przemysłu betonowego nazewnictwa kojarzonego z kamieniem dla swoich produktów „betonowych”. Tego typu praktyki często wprowadzają w błąd nabywców, którzy są przekonani, że kupują wyrób w pełni naturalny, podczas gdy najczęściej jest to wyrób sztuczny na bazie półfabrykatów pochodzenia naturalnego. Ceny tego typu produktów najczęściej są dużo niższe niż ceny produktów kamiennych. Oczywiście producenci wyrobów „betonowych” mają absolutne prawo do produkcji i sprzedaży swoich wyrobów, jednak stosowanie nazw skał naturalnych na tego typu produkty jest zabiegiem wprowadzającym konsumenta w błąd i działającym na szkodę branży kamienia.

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019