Przy Stowarzyszeniu działa Zespół Rzeczoznawców, w skład którego wchodzą osoby mające minimum 5 letnie doświadczenie w wydawaniu opinii dotyczących kamienia w organizacjach naukowo-technicznych lub innych stowarzyszeniach, jak NOT, SITPMB, Inspekcja Handlowa lub są biegłymi sądowymi z zakresu kamieniarstwa i wyrobów z kamienia. Ponadto osoby te muszą posiadać minimum 20 letni staż pracy w branży kamienia, co musi zostać potwierdzone referencjami od Inwestorów / Wykonawców, muszą mieć nieposzlakowaną opinię w środowisku branżowym i znać podstawowe normy dotyczące zastosowania kamienia.

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW

Włodzimierz Ratajczak – Kierownik Zespołu

Rzeczoznawca kamieniarski: stosowanie i ocena robót kamieniarskich w budownictwie oraz obróbka ręczna i mechaniczna w zakładach obróbki kamienia.

Alfred Marian Sroka

Rzeczoznawca kamieniarski: zastosowanie kamienia naturalnego w budownictwie i kamieniarstwie, elewacje, posadzki. Specjalność: klasyfikacja, petrografia, materiałoznawstwo.

Elżbieta Tanderys – Grabarz

Rzeczoznawca kamieniarski: zastosowanie kamienia naturalnego w budownictwie i kamieniarstwie, wyroby z kamienia naturalnego. Specjalność: pomiary, wyceny, kalkulacje, przygotowanie produkcji.

Jerzy Stemplewski

Rzeczoznawca kamieniarski: zastosowanie kamienia naturalnego w budownictwie i kamieniarstwie, wyroby z kamienia naturalnego. Specjalność: montaże, kontrola techniczna elewacji i posadzek z  kamienia, ocena wykonania konstrukcji. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Jan Ziętek

Rzeczoznawca kamieniarski: stosowanie i ocena robót kamieniarskich oraz obróbka ręczna i mechaniczna, specjalność nagrobki.

Paulina Ratajczak

Rzeczoznawca kamieniarski: ocena projektów, produktów z kamienia oraz poprawność montażu kamienia we wnętrzach, technologie cięcia i obróbki kamienia, organizacja produkcji i BHP

Adam Bojda

Rzeczoznawca kamieniarski: zastosowanie kamienia naturalnego w budownictwie, wydobycie i obróbka piaskowca., specjalność projektowanie fontann, konserwacja i renowacja.

Piotr Mikołajczak

Rzeczoznawca kamieniarski: konserwacja i renowacja zabytków architektury, rzeźby, nagrobki, wyroby budowlane z kamienia naturalnego.

Krzysztof Piotrowski

Rzeczoznawca kamieniarski: stosowanie i ocena elementów wykonanych z kompozytów granitowych, kwarcowych, marmurowych, aglomarmurów oraz spieków kwarcowych z kamieni naturalnych i sztucznych.

Dariusz Piros

Rzeczoznawca kamieniarski: konstrukcje elewacji wentylowanych wykonanych z kamienia i innych komponentów.

Paweł Bereza

Rzeczoznawca kamieniarski: ocena wykonawstwa robót wewnętrznych i zewnętrznych w kamieniu naturalnym i technicznym.

Zbigniew Myszka

Rzeczoznawca kamieniarski: zastosowanie kamienia naturalnego w budownictwie i kamieniarstwie, prace montażowe, fasady – posadzki – konstrukcje. Specjalność: elewacje wentylowane

Piotr Tarapata

Rzeczoznawca kamieniarski: zastosowanie kamienia naturalnego w budownictwie i kamieniarstwie, wyroby z kamienia naturalnego. Specjalność: montaże, kontrola techniczna elewacji i posadzek z kamienia, ocena wykonania konstrukcji. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

Józef Piotr Kiełb

Rzeczoznawca kamieniarski: eksploatacja i obróbka skał węglanowych

KONTAKT

Włodzimierz Ratajczak – Kierownik Zespołu
tel. + 48 502 198 966
 

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZESPOŁU RZECZOZNAWCÓW KAMIENIARSKICH

Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019