1 Solima Bogusław
2 Sroka Alfred Marian (rzeczoznawca)
3 Ziętek Jan (rzeczoznawca)
4 Ratajczak Włodzimierz (rzeczoznawca)
5 Wojtera Czesław
6 Żółkiewicz Tomasz
7 Piaseczny Krzysztof
8 Stróżyk Marta
9 Bałanda Jerzy
10 Bałanda Adam
11 Czekaj Tomasz
12 Popielski Wojciech
13 Bereza Paweł (rzeczoznawca)
14 Kucharczyk Henryk
15 Goliński Ryszard
16 Szydłowski Marek
17 Kiełb Józef Piotr (rzeczoznawca)
18 Chamski Antoni
19 Bojda Adam (rzeczoznawca)
20 Piotrowski Krzysztof (rzeczoznawca)
21 Bereza Ewa
22 Piros Dariusz (rzeczoznawca)
23 Myszka Zbigniew (rzeczoznawca)
24 Kowalewski Zbigniew
25 Wowtscherk Joachim
26 Wojak Paweł
27 Modliński Tadeusz
28 Adamus Grzegorz
29 Mikołajczak Piotr (rzeczoznawca)
30 Ratajczak Paulina (rzeczoznawca)
31 Tarapata Piotr (rzeczoznawca)
32 Sendłak Dawid
33 Staniszewski Krzysztof
34 Szydłowska – Stefańska Agata (rzeczoznawca)
35 Sendłak Leszek

Członkowie Wspierający

1 prof. Solecki Andrzej
2 prof. Każmierczak Urszula
3 prof. Ptak Miranda

Członkowie Honorowi

1 prof. UAP, dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński
2 prof. dr hab. Andrzej Solecki
3 prof. dr hab. Błażej Berkowski
4 mgr inż. arch. Krzysztof Miruć