You are currently viewing Współpraca polsko-niemiecka

Współpraca polsko-niemiecka

Z przyjemnością informujemy, że firma „VEROSTONE” GmbH reprezentowana przez Marcusa Hausnera – prezesa tej firmy została Członkiem Wspierającym naszego Stowarzyszenia.

Informujemy również, że Zarząd jest w trakcie rozmów z kilkoma firmami niemieckimi, które są zainteresowane wspieraniem naszego Stowarzyszenia. Wielu producentom zza Odry bardzo zależy na tym, aby mieć ułatwiony dostęp do producentów wyrobów kamiennych z naszego kraju. Nam z kolei zależy, aby nasi członkowie mieli jak największy dostęp do rynku niemieckiego.

Zarząd uznał, że pozyskiwanie każdego nowego zagranicznego członka wspierającego powinno zaowocować konkretną współpracą dla obu stron, a bezpośrednie kontakty wynikające ze wspólnych spotkań powinny być dużym ułatwieniem dla dokonywania wspólnych interesów.