You are currently viewing Kamień czy beton

Kamień czy beton

Jednym z najważniejszych tematów dla branży kamienia jest stosowanie przez firmy przemysłu betonowego nazewnictwa kojarzonego z kamieniem dla swoich produktów „betonowych”. Tego typu praktyki często wprowadzają w błąd nabywców, którzy są przekonani, że kupują wyrób w pełni naturalny, podczas gdy najczęściej jest to wyrób sztuczny na bazie półfabrykatów pochodzenia naturalnego. Ceny tego typu produktów najczęściej są dużo niższe niż ceny produktów kamiennych. Oczywiście producenci wyrobów „betonowych” mają absolutne prawo do produkcji i sprzedaży swoich wyrobów, jednak stosowanie nazw skał naturalnych na tego typu produkty jest zabiegiem wprowadzającym konsumenta w błąd i działającym na szkodę branży kamienia.