You are currently viewing Dlaczego powstało Stowarzyszenie
0.91.140

Dlaczego powstało Stowarzyszenie

Nasze działania wynikają z misji tworzenia uczciwych, równych i transparentnych warunków dla rozwoju branży kamieniarskiej w Polsce, opartych o własne, polskie zasoby surowca, mające na celu ochronę polskiego rynku i prawa do zrównoważonego i konkurencyjnego, opartego o uczciwe zasady, rozwoju polskiej gospodarki.