You are currently viewing Wizyta w VeroStone Bawaria

Wizyta w VeroStone Bawaria

W dniach 20-22.09.2022 odbyła się wizyta delegacji zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia oraz przedstawicieli organów miasta i gminy Strzegom w znanej z wydobycia wapienia Jura miejscowości Eichtatt, położonej w Bawarii.

Spotkanie zostało zainicjowane przez włodarzy firmy VeroStone (z siedzibą w Blumenberg, k/Eichtatt), którzy wystosowali oficjalne zaproszenie dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia (OSPzK) z propozycją wizyty oraz nawiązania bliższych relacji z jego członkami. Oferta ta spotkała się pozytywnym odbiorem władz OSPzK, którego jednym z obecnych priorytetów jest zawiązywanie bliskich relacji z uznanymi podmiotami międzynarodowymi. Ze strony stowarzyszenia do wyjazdu oddelegowani zostali; dr Bogdan Solima — Prezes Zarządu OSPzW, Alfred Marian Sroka — Wiceprezes Zarządu, Włodzimierz Ratajczak — Członek Zarządu oraz Antoni Chamski — Członek Stowarzyszenia.

Plan wizyty, oprócz tradycyjnych w takim przypadku, odwiedzin w kopalni oraz zakładzie obróbczym firmy zapraszającej – w tym przypadku VeroStone, został poszerzony o wizytę w Państwowej Szkole Zawodowej w Eichtatt (Staatliche Berufsschule Eichstätt) oraz Ratuszu Miejskim.

Pierwszym oficjalnym punktem harmonogramu był wyjazd do położonej nieopodal Eichtatt miejscowości Tipting, w którym Verostone eksploatuje kamieniołom cenionego na całym świecie wapienia Jura. Ładna pogoda ułatwiała zwiedzanie tego miejsca, w którym przedstawiciele OSPzW, mogli zapoznać się z technologią oraz specyfiką wydobycia tego surowca. Niektórzy uważnie patrzyli pod nogi, w poszukiwaniu fragmentów skał posiadających różnego rodzaju intarsje, ich obfita obecność w strukturze tegoż wapienia, jest jedną z cech go wyróżniających. Rolę gospodarza w kamieniołomie pełnił Marcus Hausner – Dyrektor Zarządzający oraz współwłaściciel firmy VeroStone. Prosto z kamieniołomu goście udali się do Blumenberg, miejscowości mieszczącej się kilka kilometrów od odkrywki, graniczącej z Eichtatt. Znajduje się tam siedziba firmy oraz przylegający do niej zakład obróbczy. Odwiedzający firmę mieli tam okazję przyjrzeć się dokładnie całemu procesowi produkcyjnemu, a także zapoznać się z ofertą materiałową przedsiębiorstwa.

 

Kolejny dzień wizyty rozpoczął się od wizytacji we wspomnianej wyżej Szkole Zawodowej.

Jej odwiedziny miały na celu prezentację programu, metod kształcenia oraz organizacji systemu nauczania wdrażanego tam na poziomie zawodowym, zarówno dla młodzieży w wieku szkolnym, jak i dokształcających się w zawodzie dorosłych. Wizyta ta zrobiła ogromne wrażenie na obecnych gościach z Polski. Jej budowa trwała przez ponad 10 lat i pochłonęła ponad 50 mln EUR (sic!) i służy nauce dla ponad 1300 uczniów w wielu przedmiotach zawodowych, w tym także 370 na oddziale Budownictwa i Kamieniarstwa. W efekcie powstała ultranowoczesna placówka, o niebanalnej architekturze i doskonale wyposażonych salach praktycznych, na które składają się — między innymi — jedne z najnowocześniejszych na rynku maszyn do obróbki kamienia. Rolę gospodarza w tej części wizyty pełnił Raphael Miehling — absolwent szkoły, a obecnie nauczyciel przedmiotów praktycznych. Szerzej o tym imponującym projekcie napiszemy w wydaniu styczniowym (2023) Nowego Kamieniarza. Szczególnie zainteresowanymi tą częścią programu byli oddelegowani przez władze miasta – Tomasz Marczak – Wiceburmistrz Strzegomia oraz Rafał Durlik – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Strzegomiu, który ze szczególną uwagą przysłuchiwał się towarzyszącym wizycie prezentacjom multimedialnym, przygotowanym przez ciało pedagogiczne i dotyczącym organizacji kształcenia w placówce.

Kolejnym punktem harmonogramu była wizyta w Ratuszu Miejskim, w którym uczestnicy zostali przyjęci przez Burmistrza Eichtatt – Josefa Grienbergera (z partii CSU). Gospodarz spotkania opowiedział zwiedzającym o historii miasta oraz ratusza, oraz niespodziewanie zaprosił gości do jednego z najpiękniejszych punktów widokowych w okolicy, czyli wieży zegarowej ratusza, z której rozpościera się niesamowity widok na położone w dolinie rzeki Altmuhl (dopływ Dunaju) miasto.

Ostatnim oficjalnym punktem wizyty była uroczysta kolacja, podczas której rolę gospodarza pełnił Gunter Gallus – Dyrektor Zarządzający oraz drugi ze współwłaścicieli VeroStone. Najważniejszym punktem spotkania, było przekazanie symbolicznego dyplomu świadczącego o przyjęciu niemieckiego partnera w szereg członków OSPzW. Cała kolacja, podobnie jak poprzedzające ją spotkania, przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak i przedstawiciele Verostone w osobach — oprócz wspomnianej wyżej dyrekcji — pani Małgorzaty Ryczaj oraz Joachima Wowtscherka — snuli plany przyszłej współpracy w ramach Stowarzyszenia. Ostatnim akordem spotkania było zaproszenie przedstawicieli firmy VeroStone przez obecnych członków Zarządu OSPzK na rewizytę do Strzegomia.

AUTOR: Maciej Brzeski, Nowy Kamieniarz