You are currently viewing Spotkanie członków OSPWZK

Spotkanie członków OSPWZK

W dniu 2/02/2024 odbyło się spotkanie Członków Zarządu OSPWzK, na którym poruszone zostały tematy związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia. Omówione zostały najbliższe plany związane z promocją Stowarzyszenia oraz promocją kamienia i branży kamieniarskiej. Szczegóły ujawnimy wkrótce. 

Ponadto została ustalona data i miejsce kolejnego Walnego Zjazdu naszego Stowarzyszenia. Odbędzie się ono w Brennej w dniach 17-19 maja 2024. Zaproszenia na Zjazd Członkowie Stowarzyszenia otrzymają w terminie późniejszym.