You are currently viewing Zjazd OSPWZK 2022

Zjazd OSPWZK 2022

 

W dniach 20-22 maja 2022 w Pałacu w Krotoszycach odbył się Zwyczajny Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia.

Pierwszego dnia odbyły się obrady, na których zatwierdzone zostały wszystkie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021 oraz sprawozdania finansowe za rok 2021, jak również udzielono absolutorium Zarządowi.

Obrady zakończone zostały dyskusją na temat planów Stowarzyszenia na najbliższy czas, propozycjami propagowania kamienia wśród potencjalnych Klientów oraz wykonaniem wspólnych pamiątkowych zdjęć.

W drugiej części spotkania odbyły się rozmowy kwalifikacyjne osób aplikujących na Rzeczoznawców Kamieniarskich Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia. Każdy z kandydatów przeszedł pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną i został zakwalifikowany do Zespołu Rzeczoznawców. Każda z osób reprezentuje inną specjalizację szczegółową w ogólnie przyjętej branży kamieniarskiej.

Drugiego dnia odbyła się wycieczka. Uczestnicy Zjazdu wybrali się w pierwszej kolejności na Czarną Górę. Potem odwiedzili kamieniołom Szklarska Poręba – Huta, gdzie serdecznie przywitał uczestników Pan Prezes Kazimierz Frydrych. Następnie uczestnicy pojechali do Harrachowa, gdzie odbyli spacer podziemną trasą w kopalni fluorytu, potem odwiedzili Hutę Szkła Kryształowego i Muzeum Szkła, a wycieczkę zakończyli kuflem doskonałego piwa w lokalnym browarze.

W drodze powrotnej w miejscowości Jerzmanice – Zdrój uczestnicy odwiedzili rezerwat geologiczny Krucze Skały, przy którym wysłuchali krótkiego wykładu Profesora Andrzeja Soleckiego oraz Pana Mariana Sroki na temat tej atrakcji geologicznej.