You are currently viewing Notatka za spotkania barbórkowo – opłatkowego Zarządu

Notatka za spotkania barbórkowo – opłatkowego Zarządu

W dniu 03-12-2021 roku odbyło się kameralne spotkanie Członków Zarządu Stowarzyszenia.

Na spotkaniu omówiono kilka bieżących spraw m.in.

– poszerzenie Zespołu Rzeczoznawców o kolejne specjalizacje,

– ustalenie szczegółowego podziału specjalizacyjnego dla poszczególnych Rzeczoznawców

– przyjęcie firmy Vero Stone jako Członka Wspierającego

– omówienie współpracy z przedstawicielami włoskich firm z rejonu Toscani

– omówienie udziału w tragach BUDMA  2022

– składki członkowskie.

W razie wszelkich pytań Zarząd jest do dyspozycji Członków Stowarzyszenia.