You are currently viewing Członkowie Honorowi OSPWZK

Członkowie Honorowi OSPWZK

Podczas tegorocznej edycji targów STONE odbył się Kongres Branży Kamieniarskiej. Jako członkowie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia mieliśmy przyjemność nadać tytuł Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia kilku szczególnym osobom.
Członkostwo Honorowe otrzymali:
prof. UAP, dr hab. inż. arch. Stanisław Sipiński
prof. dr hab. Andrzej Solecki
prof. dr hab. Błażej Berkowski
mgr inż. arch. Krzysztof Miruć