You are currently viewing Zjazd Zwyczajny OSPWZK 2024 w Brennej

Zjazd Zwyczajny OSPWZK 2024 w Brennej

W dniach 10 – 12 maja 2024 roku w obiekcie hotelowym Dolina Leśnicy w Brennej odbył się Zwyczajny Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia. W swojej miejscowości ugościł nas Adam Bojda, właściciel firmy KamTex z Brennej, Członek Stowarzyszenia oraz Rzeczoznawca w Zespole Rzeczoznawców działającym przy naszym Stowarzyszeniu.

W piątek miały miejsce obrady Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia, na którym Zarząd przedstawił sprawozdania ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe. Wszelkie sprawozdania zostały przyjęte stosownymi uchwałami.

Podczas spotkania wręczono legitymację członkowską kolejnemu Członkowi naszego Stowarzyszenia Agacie Szydłowskiej – Stefańskiej z firmy Gromos.

Wręczono również dyplomy i legitymacje Rzeczoznawcom, którzy uzyskali kwalifikacje podczas zeszłorocznego zjazdu tj. Józefowi Piotrowi Kiełb i Piotrowi Tarapacie.

W części poświęconej dyskusji poruszono kilka tematów.

Zaproponowano, aby każdy z Członków Stowarzyszenia rozważył możliwość organizowania lub brania udziału we wszelkich lokalnych inicjatywach w celu propagowania Stowarzyszenia wśród lokalnych społeczności.

Kierownik Zespołu Rzeczoznawców podniósł temat konieczności rozbudowania Zespołu Rzeczoznawców o kolejne doświadczone osoby z innych rejonów Polski, tj. z takich rejonów, w których nie ma jeszcze Rzeczoznawcy związanego ze Stowarzyszeniem. Zebranie grupy Rzeczoznawców, którzy prowadzą swoje działalności w zakresie branży kamieniarskiej z całego obszaru Polski znacznie ułatwi dostęp potencjalnych klientów do rzeczoznawców. Do Kierownika Zespołu dociera coraz więcej próśb o wdanie opinii lub ekspertyzy w zakresie kamienia, stąd powiększenie Zespołu Rzeczoznawców o kolejne osoby z innych obszarów Polski jest bardzo pożądane. 

Poruszono również sprawę pojawiania się nierzetelnych opinii wydawanych przez niektórych biegłych sądowych specjalizujących się w zakresie branży kamieniarskiej podczas trwania spraw sądowych. Przytoczono dwa przypadki spraw sądowych, w których opinie wydane przez biegłych sądowych zawierają błędy i nie są zgodne z realiami pracy w branży kamieniarskiej. Pojawiła się propozycja, aby przygotować akcję informacyjną dla Prezesów Sądów z prośbą o to, aby Sądy zgłaszały się do organizacji branżowych, np. takich organizacji, jak Stowarzyszenie o opinię na temat osoby starającej się o uprawnienia biegłego sądowego. Temat ten jest istotny dla branży i zostanie przygotowany projekt pisma w tej sprawie.

Po zakończeniu obrad rozpoczęły się przesłuchania kwalifikacyjne kandydatów na Rzeczoznawców do Zespołu Rzeczoznawców.

W Komisji Kwalifikacyjnej zasiedli:

– Pan Prof. zwy. dr. hab. Andrzej Solecki geolog Uniwersytetu Wrocławskiego Instytut Geologii.

– Pan dr. inż. Bogusław Solina, Prezes Stowarzyszenia.

– Pan Włodzimierz Ratajczak, Kierownik Zespołu Rzeczoznawców

– Pan Alfred Marian Sroka, Wiceprezes Stowarzyszenia.

Kwalifikacje na Rzeczoznawców Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia otrzymali:

Agata Szydłowska – Stefańska

Specjalność: zastosowanie kamienia naturalnego w budownictwie i kamieniarstwie, stosowanie i ocena elementów wykonanych z kompozytów granitowych, kwarcowych, marmurowych, aglomarmurów oraz spieków kwarcowych z kamieni naturalnych i sztucznych.

Krzysztof Piaseczny

Specjalność: zastosowanie kamienia naturalnego w budownictwie i kamieniarstwie, wyroby z kamienia naturalnego, ocena robót kamieniarskich, obróbka ręczna i mechaniczna, produkcja i montaż nagrobków.

W sobotę udaliśmy się na wycieczkę. Byliśmy w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia” https://domzielin.eu/ ,potem wjechaliśmy koleją linową na Czantorię https://www.czantoria.net/ , następnie podjechaliśmy pod skocznię w Wiśle, która jest niestety w tej chwili w remoncie https://www.wisla.pl/mieszkaniec/skocznia-narciarska-im-adama-malysza-w-wisle-malince , a na końcu zobaczyliśmy zaporę Wisła – Czane https://www.slaskie.travel/poi/3879/zbiornik-czernianski-w-wisle 

Wieczorem biesiadowaliśmy w agroturystyce U Gazdy i przygrywała nam góralska kapela Maliniorze. 

Spotkanie odbyło się w bardzo rodzinnym gronie. Niektórzy z Członków przyjechali z rodzinami i z dziećmi. Zabawa była przednia.