You are currently viewing I Zwyczajny Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia

I Zwyczajny Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia

W dniach 17-19 września 2021 w Pałacu w Krotoszycach odbył się I Zwyczajny Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia.

Pierwszego dnia odbyły się obrady, na których zatwierdzone zostały wszystkie sprawozdania z działalności Zarządu za lata 2019-2020 oraz sprawozdania finansowe za lata 2019-2020 i udzielono absolutorium Zarządowi.

Zarząd przedstawił Regulamin Wewnętrzny, dotyczący przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia oraz regulamin dotyczący funkcjonowania Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego (Koleżeńskiego). Oba regulaminy zostały zaakceptowane przez podjęcie stosownych uchwał.

Kolejnym bardzo ważnym punktem Zjazdu była dyskusja na temat powołania Komisji Kwalifikacyjnej oraz jej zadań polegających na opiniowaniu i zatwierdzaniu osób na Rzeczoznawców Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia oraz zaproponowanie członków Komisji. W skład tej Komisji wchodzą następujące osoby: prof. Urszula Kazimierczak, prof. Miranda Ptak i prof. Andrzej Solecki.

Powołano również pierwszy skład Zespołu Rzeczoznawców, posiadających odpowiednie kwalifikacje. Do Zespołu Rzeczoznawców należą: Elżbieta Tanderys-Grabarz, Marian Sroka, Jerzy Stemplewski oraz Włodzimierz Ratajczak, który pełni funkcję Kierownika Zespołu.

Obrady zakończone zostały wręczeniem legitymacji członkowskich, dyskusją na temat planów Stowarzyszenia na najbliższy czas oraz wykonaniem wspólnych zdjęć.

Drugiego dnia odbyła się wycieczka. Uczestnicy Zjazdu złożyli wizytę w największej kopalni granitu w Europie Środkowo-Wschodniej firmy Borowskie Kopalnie Granitu. Następnie udali się do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, a wycieczkę zakończyli podziwianiem Organów Wielisławskich (odsłonięcie porfirów na zboczu góry Wielisławka w pobliżu wsi Sędziszowa).