You are currently viewing Azjatyckie podróbki kamienia

Azjatyckie podróbki kamienia

Jednym z największych zagrożeń dla uczciwego rozwoju branży jest wprowadzanie do obrotu tanich i zazwyczaj złej jakości wyrobów z Azji, które w wielu przypadkach obniżają jakość realizowanych przez gminy, miasta i Państwo Polskie zadań w zakresie budowy dróg, rewitalizacji przestrzeni publicznych, czy też budowy różnych obiektów użyteczności publicznej.