Wojciech Popielski

Właściciel firmy kamieniarskiej PPU Popielski, założonej w 1989 roku w Płocku.

Dziś to już firma rodzinna, gdyż w pracę w firmie zaangażowanych jest dwóch synów.

Mistrz kamieniarki.

Odznaczony medalem „Zasłużony dla kamieniarstwa” przyznawanym przez ZPBK.

Współzałożyciel Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej (obecnie Polski Związek Kamieniarstwa).

www.ppupopielski.com.pl