Włodzimierz Ratajczak – CZŁONEK ZARZĄDU

Aktywnie działa w branży kamienia nieprzerwanie od 1978 roku. W latach 1978-1986 pracował w Bolesławieckich Zakładach Kamienia Budowlanego jako kierownik robót montażowych. 

Od 1986 roku prowadzi własną firmę WRIMAR, która specjalizuje się w realizacji projektów z kamienia w architekturze i we wnętrzach zarówno dla klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych.

Od 1986 roku mistrz kamieniarski. Na przestrzeni 43 lat pracy zawodowej prowadził roboty kamieniarskie w sektorze budowlanym na ponad 0,5 mln m2 okładzin kamiennych.

W latach 2010 – 2016 wiceprezes i członek zarządu Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej (obecnie Polski Związek Kamieniarstwa), a także konsultant techniczny Związku.

Członek Stowarzyszanie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (przy NOT)  oddział w Krakowie.  Rzeczoznawca kamieniarski.

Na przestrzeni 35 lat działalności jego firma Wrimar zdobyła wiele nagród i wyróżnień, m.in. w konkursie „Kamień w Obiektach Architektonicznych”, „Elementy Architektoniczne, Rzeźba, Wnętrza”, „Kamień 2004” oraz mnóstwo podziękowań od lokalnych społeczności za zaangażowanie w projekty infrastrukturalne z kamienia.

www.wrimar.pl