Bogusław Solima - PREZES ZARZĄDU

Z zawodu inżynier górnik.

Ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej.

W latach 1972-1976 ukończył studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej.

W roku 1981 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych broniąc jedną z pierwszych prac doktorskich poświęconych obróbce kamienia.

W latach 1972-1987 pracował w Strzegomskich Zakładach Kamienia Budowlanego kolejno jako: stażysta, kierownik wydziału traków, kierownik produkcji i główny specjalista.

W latach 1987-1991 pracował w Wiedniu w firmie Strassen-Steinbau jako kierownik kamieniarskich robót montażowych.

Od roku 1991 jest Prezesem spółki PIRAMIDA Sp. z o.o. . Spółka posiada własny kamieniołom granitu i zajmuje się produkcją wyrobów różnego rodzaju z kamienia naturalnego.

Wraz z synem Tomaszem, również inżynierem górnictwa, zarządza drugą spółką Litos Sp. z o.o. , która specjalizuje się w produkcji wysoko przetworzonych wyrobów z kamienia zarówno krajowego, jak i importowanego.

Obie firmy zatrudniają obecnie ok. 150 osób.

Dr inż. Bogusław Solima posiada prawie wszystkie uprawnienia górnicze łącznie z zatwierdzeniami na Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

W roku 20210 decyzją Ministra Gospodarki uzyskał stopień Generalnego Dyrektora Górniczego II stopnia, co w praktyce oznacza stopień Generała Górnictwa II stopnia.

Długoletni biegły sądowy.

Dr inż. Bogusław Solima jest członkiem:

– Zarządu Stowarzyszania Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych

– Klubu Generałów Górnictwa Złotoryjskiego Towarzystwa Tradycji Górniczej

– Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich

– Konwentu Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej  – jako jedyna osoba reprezentuje interesy branży górnictwa skalnego.                        

www.piramida-strzegom.pl

www.litos.pl