Alfred Marian Sroka - WICEPREZES ZARZĄDU

Technik mechanik, specjalność: turbinowe silniki odrzutowe.

Wykształcenie uzupełniające: górnictwo i geologia, Politechnika Wrocławska.

Mistrz odkrywkowej eksploatacji złóż.

Mistrz kamieniarstwa.

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych i NOT w zakresie zastosowania kamienia naturalnego w budownictwie i kamieniarstwie.

Biegły sądowy w zakresie kamieniarstwa.

Posiada uprawnienia kierownika ruchu zakładów górniczych.

Z branżą kamieniarską i przemysłem wydobywczym związany jest od 35 lat.

Od 1986 roku kieruje wydobyciem i przerobem kamienia w Kopalni Granitu Paszowice.

Od 1991 roku związany z firmą Kamieniarz z Kielc.

Od 1992 roku Dyrektor Kopalń i Zakładu Obróbki Piaskowca Czaple – Nowa Wieś Grodziska.

Uruchamia i uzyskuje koncesje na wydobycie złoża Żeliszów, Wartowice, Brenna, Krawara.

Od 2005 roku Prezes Kopalni Piaskowca SA w Bolesławcu.

Jest jednym z założycieli Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej (obecnie Polski Związek Kamieniarstwa), gdzie przez 9 lat pełnił funkcję viceprezesa Zarządu.

Otrzymał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień za działalność w branży górniczej i kamieniarskiej.

Założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów z Kamienia.